Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công dịch vụ free hosting!

Đây là trang index.html mặc định của FreeVNN.com

Bạn hãy thay thế trang này bằng trang của bạn bằng cách sử dụng chương trình FTP.

Hãy truy cập Control Panel với các thông số FreeVNN.com đã gửi cho bạn.